Нощ над България

Как да създадем въздействащ нощен пейзаж – отворена лекция с Красимир Матаров